CHANMYAY
YEIKTHA

Meditation Center

၆၈ ​ကြိမ်​မြောက်​ဓ​မ္မ​ခ​ရီး (၂၀၁၆ ​ဂျွန်​မှ ​ဩ​ဂုတ် ၁၇)

၂၀၁၆ ​ဂျွန်၂၀​ရက် ​မှ ​ဂျူ​လိုင် ၂​ရက် ​အ​ထိ
​က​နေ​ဒါ။ ​ဗန်​ကူး​ဗား​မြို.
၂၀၁၆ ​ဂျူ​လိုင် ၂​ရက် ​မှ ၁၁​ရက် ​အ​ထိ
​အ​လာ​စ​ကာ​ပြည်​နယ်၊ ​အန်​ကာ​ရေ.​ဂျ်​မြို.။
၂၀၁၆ ​ဂျူ​လိုင် ၁၂​ရက် ​မှ ၁၉​ရက် ​အ​ထိ
​​အ​မေ​ရိ​က၊ ​ကာ​လီ​ဖိုး​နီး​ယား​ပြည်​နယ်၊ ​မောင်း​တိန်း​ဗျူး​မြို.။
၂၀၁၆ ​ဂျူ​လိုင် ၂၀​ရက် ​မှ ​ဩ​ဂုတ် ၁၀​ရက် ​အ​ထိ
USA ​အီင်္လီ​နိွုက်​ပြယ်​နယ်၊ ​စ​ပ​ရင်း​ဖီး​မြို.။
၂၀၁၆ ​ဩ​ဂုတ် ၁၁​ရက် ​မှ ၁၅​ရက် ​အ​ထိ
အိုင်​ယာ​လန်​နိုင်​ငံ၊ ​ဒ​ဗ္ဗ​လင်​မြို.။
၂၀၁၆ ​ဩ​ဂုတ် ၁၆​ရက် ​မှ ၁၇​ရက်
​မြန်​မာ​ပြည်​သို.